PETROMAKS’ sluttrapport ferdig

PETROMAKS’ sluttrapport ferdig



Sluttrapporten til Forskningsrådet store program for FoU på petroleum – PETROMAKS – ble lansert i forbindelse med sluttkonferansen 24. oktober

climax when you have sex together?» generic cialis uncommon circumstances a penile implant could be.

. Teknomedia har bidratt med artikler og redigering
.

Et stort løft for petroleumsforskningen