Kan Norge virkelig kutte CO2-utslippene?

Kan Norge virkelig kutte CO2-utslippene?

Lavutslippsutvalget som la frem sin rapport 4

• Optimise management of the little blue pill never A few times.

. oktober, mener Norge kan redusere utslippene av klimagasser med to tredeler. Hvordan skal Norge kunne bli et lavutslippssamfunn i 2050 slik utvalget foreslår?

Det er ikke nok med teknologi og politiske visjoner for å få ned utslippene av klimagasser i Norge Her trengs effektive virkemidler.

Norges forskningsråd og Cicero tar tak i konklusjonene fra Lavutslippsutvalget og utfordrer virkemiddelapparatet i seminaret om virkemidler – Norge som lavutslippssamfunn i 2050: Teknologisk og økonomisk enkelt, men likevel vanskelig? Det arrangeres i Oslo 29. november.

Dette blir den første store gjennomgangen av Lavutslippsutvalgets utredning etter 4. oktober
. Seminaret vil belyse ulike virkemidler og potensialet de har for å bidra til at Norge i 2050 kan kalles et lavutslippssamfunn.

Les artikkel fra seminaret.

Teknomedia bistår med informasjonsrådgivning og artikkelskriving.