Hvem vil du nå og hva vil du fortelle?

Når du har svaret på de to spørsmålene, er du kommet langt i formidlingsprosessen. Men hvordan skal du fortelle om de siste forskningsresultatene eller tekniske nyvinningene?

Forskningsformidling

Politikere, bedriftsledere, investorer og menigmann er helt avhengige av gode historier for å forstå forskningsresultater. Evnen til å popularisere er nøkkelen til suksess for oppmerksomhet og penger.

Innovasjonsformidling

Norske bedrifter er flinke på teknologiutvikling, men litt for beskjedne med å fortelle omverdenen om nyvinningene. Terskelen for å nå gjennom i riksmediene er svært høy, men det finnes mange andre kanaler.

Teknomedia kan hjelpe deg!
Ta kontakt med Claude R. Olsen +47 911 29 162
claude.olsen@teknomedia.no

Se listen over prosjekter for eksempler på hva Teknomedia kan bistå med.