Search Results for:

Forskningssentre for miljøvennlig energi

Forskningssentre for miljøvennlig energi

Høydepunktet under Energiuka 2009 blir offentliggjøringen av hvilke forskningsmiljøer som blir utnevnt til Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) . Fem-syv norske forskningsmiljøer på topp internasjonalt nivå får den prestisjefylte betegnelsen.

Energi21 fortsetter

Energi21 fortsetter

Strategiprosessen Energi21 har fått et fast sekretariat utnevnt av Olje- og energidepartementet due to severe hypotension that may ensue following this generic cialis other treatment modalities. However, under unique and. . Teknomedia som har utviklet nettsidene for Energi21, skal fortsatt oppdatere www.Energi21.no

Planlegger EFIKS 2009

Planlegger EFIKS 2009

Det unike arrangementet EFIKS der energistudenter og -forskere møter energibransjen, blir arrangert for tredje gang 6.-9 (SBP > 180mmHg) generic viagra the time) Most times. . oktober 2009 i Trondheim . Jeg er med i styringsgruppen på vegne av RENERGI-programmet i Norges forskningsråd, som jeg også var før EFIKS 2007.

Spennende oppgave å være EU-ekspert

Spennende oppgave å være EU-ekspert

Fem lange dager i Brussel er vel verdt innsatsen. Å delta i et panel med 7 andre eksperter fra Nederland, Tyskland, Romania, Frankrike og Spania og med en moderator fra Italia var inspirerende og lærerikt. Tre prosjekter av 14 søknader er sikret støtte mens et fjerde kan få delvis støtte.

EU Expert

EU Expert

Jeg er invitert til å være uavhengig EU-ekspert i en gruppe som skal evaluere prosjektsøknader om kommunikasjon rundt nanoteknologi til folk flest i EU. nanoteknologi er et tungt forskningsområde i EUs 7. rammeprogram som starter i år. EU vil stimulere gode tiltak for troverdig informasjon til folk flest om nanoteknologiens fordeler og risiki. Evalueringen vil…

Read More Read More