Oppsummering 2013

Oppsummering 2013

Teknomedia-teamet har i løpet av året produsert en rekke artikler, nyhetsbrev og nettoppdateringer for (alfabetisk rekkefølge) climit.no cedren.no energi21.no forskningsradet.no/biotek2020 forskningsradet.no/energix forskningsradet.no/eurostars forskningsradet.no/nano2021 smartgrids.no I tillegg har vi laget faktaark for ENERGIX og levert artikler til Idelab, OG21, FME CenSES, FME ZEB, Petromaks2 og NORDICCS.

Nyhetsbrev for Smartgridsenteret

Nyhetsbrev for Smartgridsenteret

Teknomedia skal produsere nyhetsbrev og nyhetsartikler for The Norwegian Smartgrid Centre i Trondheim. Smartgrid står for framtidas kraftsystem som tar i bruk informasjons- og kommunikasjons-teknologi og nye måle- og styresystemer. Smartgridsenteret i Trondheim er en satsing for å sikre samfunnet nødvendig kompetanse. Her går forskning og næringsliv sammen og skaper en arena for ulike bransjer og teknologier, aktører som…

Read More Read More

Magasin om RENERGI-programmet bilag til Teknisk Ukeblad

Magasin om RENERGI-programmet bilag til Teknisk Ukeblad

Teknomedia har produsert innholdet til et 24 siders magasin om Forskningsrådets store program for fremtidens energisystem – RENERGI. Magasinet gir smakebiter på forskningen som RENERGI har støttet og hva den har ført til. Det ser også inn i fremtiden på utviklingen av energisystemet og fornybar energi. Magasinet var bilag til Teknisk Ukeblad 8. november 2012.

PETROMAKS’ sluttrapport ferdig

PETROMAKS’ sluttrapport ferdig

Sluttrapporten til Forskningsrådet store program for FoU på petroleum – PETROMAKS – ble lansert i forbindelse med sluttkonferansen 24. oktober. Teknomedia har bidratt med artikler og redigering. Et stort løft for petroleumsforskningen

Lærebok om metallurgi

Lærebok om metallurgi

Teknomedia har bistått redaksjonelt og laget illustrasjoner til en lærebok om metallurgi på engelsk for NTNU. Boken «Metal production in Norway» skal etter planen utgis ved årsskiftet.