CLIMITs nyhetsbrev i ny design

CLIMITs nyhetsbrev i ny design

Programmet for forskning, utvikling og demonstrasjon av CO2-håndtering – CLIMIT -har gått over til elektroniske nyhetsbrev. Første versjon ble sendt ut idag. Teknomedia har stått for design, oppsett og utsendelse. CLIMIT nyhetsbrev juni 2012

Artikler om Eurostars-prosjekter

Artikler om Eurostars-prosjekter

Teknomedia har skrevet en rekke artikler om nye Eurostars–prosjekter.  Eurostars er en europeisk ordning for å stimulere innovative europeiske små- og mellomstore bedrifter. Eurostars er et slags europamesterskap i innovasjon.  Les om alle de spennende bedriftene på Eurostars hjemmeside.

Synteserapport om havvind

Synteserapport om havvind

Vi skal bistå  forskningssenteret  FME Nowitech  med å skrive en rapport om utviklingen av vindkraft til havs de siste ti-femten årene. Nowitech – Norwegian Research Centre for Offshore Wind Technology – forsker og utvikler på nyte tekniske løsninger for havvind. Rapporten skal Nowitech levere til Forskningsrådet. Oppdatering: Den foreløpige rapporten var ferdig ved utgangen av august og…

Read More Read More

Nyhetsbrev for FME CEDREN

Nyhetsbrev for FME CEDREN

Nytt nyhetsbrev for forskningssenteret for miljøvennlig energi CEDREN er publisert. Teknomedia har oppdraget med å lage nyhetsbrev og artikler for CEDREN (Centre for Environmental Design of Renewable Energy).