Jeg er invitert til å være uavhengig EU-ekspert i en gruppe som skal evaluere prosjektsøknader om kommunikasjon rundt nanoteknologi til …