Teknomedia skal gjennomføre en leserundersøkelse for Forskningsrådets store program om CO2-håndtering CLIMIT.  Tidligere har vi gjort tilsvarende undersøkelser for programmene …