Forskningsrådet skal legge opp forskningsstrategien for nanovitenskap, nanoteknologi, nye materialer og mikroteknologi. Teknomedia er engasjert for å bistå med nettsider …

Teknomedia skal gjennomføre en leserundersøkelse for Forskningsrådets store program om CO2-håndtering CLIMIT.  Tidligere har vi gjort tilsvarende undersøkelser for programmene …