En langtidsanalyse av Forskningsrådets program for miljøvennlig energiforskning viser at finansiell støtte kombinert med gode strategiske valg skaper nyttige resultater. …