Lærebok om metallurgi

Lærebok om metallurgi


Teknomedia har bistått redaksjonelt og laget illustrasjoner til en lærebok om metallurgi på engelsk for NTNU. Boken «Metal production in Norway» skal etter planen utgis ved årsskiftet.