Formidling av det minste som finnes

Formidling av det minste som finnes


Nanoteknologi er blitt et «hett» område med rekordstor interesse blant studenter og økt omtale i mediene. Nå er også norsk industri interessert

effects on sexual function, mood and cognition are less viagra pills never or.

. Teknomedia har inngått avtale med NANOMAT-programmet. Norges forskningsråds program for nanoteknologi og nye materialer NANOMAT har engasjert Teknomedia til å bistå med formidling av informasjon om prosjekter, resultater og miljøer innenfor forsknng på nanoteknologi i Norge.

Etter planen skal Teknomedia produsere fire nyhetsbrev hvert år og fortløpende lage nyheter på nettsidene. i tillegg kommer annen kommunikasjonsrådgivning. Avtalen gjelder for to år. Den ble inngått etter en åpen anbudsrunde med utlysing på Doffin.