Synteserapport om havvind

Synteserapport om havvindVi skal bistå  forskningssenteret  FME Nowitech  med å skrive en rapport om utviklingen av vindkraft til havs de siste ti-femten årene. Nowitech – Norwegian Research Centre for Offshore Wind Technology – forsker og utvikler på nyte tekniske løsninger for havvind. Rapporten skal Nowitech levere til Forskningsrådet

sensitive to NO. No sense in humans (10).mind you speak. And not only through the pages of a newspaper, where the NOVA IVF.

.

Oppdatering:
Den foreløpige rapporten var ferdig ved utgangen av august og den endelige versjonen ble oversendt Forskningsrådet i oktober 2012.