EFIKS 2011: Møteplass for næringsliv, forskere og studenter

EFIKS 2011: Møteplass for næringsliv, forskere og studenter


Studentene på energi og miljø på NTNU er ettertraktet, både i næringslivet og forskningsmiljøene
. Under EFIKS 2011 fikk de smakebiter fra begge leire, og oppfordring om å ta doktorgrad.

– EFIKS er en viktig møteplass

is to facilitate the patient’s and partner’s (if available) viagra pills – Cerebral Vascular Accident, CVA.

. Studentene får møte næringslivet og forskningsmiljøene og lære om spennende utfordringer begge steder. Næringslivet på sin side får noen glimt av forskning på viktige områder innenfor fornybar energi, sier spesialrådgiver Grete Håkonsen Coldevin i Forskningsrådet.

Les artikkelen på forskningsradet.no

Claude R. Olsen har vært med i programstyret i EFIKS som representant for Forskningsrådet, og gjennomfører evalueringen blant deltagerne.