Nanostrategirapport overlevert

Nanostrategirapport overlevert


Kunnskapsminister Østein Djupedal var spent som en guttunge på julaften for å komme i gang med nanoteknologi

. Han mottok i dag «Nasjonal strategi for nanovitenskap og nanoteknologi» fra divisjonsdirektør Anne Kjersti Fahlvik i Forskningsrådet
.

Strategiplanen er utarbeidet av en uavhengig arbeidsgruppe. Teknomedia har vært redaksjonell rådgiver og laget rapporten frem til en trykkeklar pdf

and / or partner. The advantages of psychosexual therapyalways How to get viagra.

.

Les
Småtteri med stor fremtid (Norges forskningsråd)
Nasjonal strategi for nanovitenskap og nanoteknologi (NANOMAT)