CLIMIT-dagene en suksess

CLIMIT-dagene en suksess

Forsknings-, utviklings- og demonstrasjonsprogrammet CLIMIT har fått fart på utviklingen av løsninger for CO2-håndtering. Programmet som drives av Forskningsrådet og Gassnova arrangerte 12.-13. oktober CLIMIT-dagene 2010 på Soria Moria i Oslo med stor deltagelse.

Teknomedia bidro med artikler, pressemelding og publisering på nettsidene. Og i neste omgang produksjon av nyhetsbrev.

climit.no