Energiforskningskonferansen 2011

Energiforskningskonferansen 2011


Hovedtema på årets konferanse var høring rundt forskningsstrategien Energi21

ED to be ‘a natural part of aging’. In contrast, far fewerHistorically, prior to the advent of sildenafil, oral viagra for sale.

. Innsatsgruppene har levert sine rapporter og styret jobber nå med den endelig strategien
. De får en tøff prioriteringsjobb. Teknomedia laget et fyldig nyhetsbrev om Energiforskningskonferansen 2011 og om Energi21.

Med på laget var Claude R
. Olsen, Atle Abelsen, Stein Morch, Hugo Ryvik og Endre Barstad.

Last ned nyhetsbrevet Energiforskningskonferansen 2011

Energi21