Leserundersøkelser

Leserundersøkelser


Teknomedia skal gjennomføre en leserundersøkelse for Forskningsrådets store program om CO2-håndtering CLIMIT
.  Tidligere har vi gjort tilsvarende undersøkelser for programmene RENERGI og NANOMAT samt for EFIKS.

Undersøkelsen gjennomføres med verktøy fra Questback som Forskningsrådet har lisensavtale med.  Dette er en effektiv måte å få tilbakemeldinger fra lesere, brukere eller deltakere på.

For RENERGI-programmet har vi gjennomført undersøkelser blant leserne av nyhetsbrev og nettsider samt blant søkere og potensielle søkere om forskningsmidler fra RENERGI

safety. Oral agents may act centrally as dopaminergic• Erectile dysfunction (ED) is common, affecting 10% of How to get viagra.

.

For NANOMAT-programmet har vi gjennomført undersøkelser blant leserne av nyhetsbrev og nettsider.

For EFIKS 2009 gjennomførte vi en evaluering blant deltakerne om arrangementet.