Nytt oppdrag for Forskningsrådet

Nytt oppdrag for Forskningsrådet


Teknomedia har undertegnet ny kontrakt med Forskningrådets RENERGI-program om redaksjonelle tjenester etter å ha vunnet anbudskonkurransen som var utlyst i juni

Daily Activity viagra generic 49REASSESSMENT AND.

. Vi skal lage nyhetsbrev, artikler og prosjekteksempler for forskningsprogrammet.

Den andre delen av anbudsutlysningen – om kommunikasjonstjenester og nettdrift – ble vunnet av Dinamo PR.