Forfatter: Claude R. Olsen

EU Expert

EU Expert

Jeg er invitert til å være uavhengig EU-ekspert i en gruppe som skal evaluere prosjektsøknader om kommunikasjon rundt nanoteknologi til folk flest i EU. nanoteknologi er et tungt forskningsområde i EUs 7. rammeprogram som starter i år. EU vil stimulere gode tiltak for troverdig informasjon til folk flest om nanoteknologiens fordeler og risiki. Evalueringen vil…

Read More Read More

Nytt magasin i Dagens Medier

Nytt magasin i Dagens Medier

Dagens Medier supplerer nettsidene med et magasin som skal komme ut fire ganger i året. Magasinet retter seg mot medieledere . Dagens Medier utgis av Mediebredriftenes landsforening (MBL).

Dansende overrekkelse

Dansende overrekkelse

Fem dansere, en for hvert av de spissede områdene i Energi21-strategien, sendte rapporten fra strategiutvalgets leder til olje- og energiministeren. Til stor begeistring.

Vindmølledrama og luftige nyheter

Vindmølledrama og luftige nyheter

EFIKS 2007 er historie . men høydepunktene kan du fortsatt oppleve på video . Hele fremtidsseansen med Jon Almaas som programleder er lagt ut på RENERGIs nettsider. Teknomedia har også lagt dem ut på YouTube og Snutter med lenker herfra.

Formidling av det minste som finnes

Formidling av det minste som finnes

Nanoteknologi er blitt et «hett» område med rekordstor interesse blant studenter og økt omtale i mediene. Nå er også norsk industri interessert effects on sexual function, mood and cognition are less viagra pills never or. . Teknomedia har inngått avtale med NANOMAT-programmet.