Forfatter: Claude R. Olsen

CLIMIT-dagene en suksess

CLIMIT-dagene en suksess

Forsknings-, utviklings- og demonstrasjonsprogrammet CLIMIT har fått fart på utviklingen av løsninger for CO2-håndtering. Programmet som drives av Forskningsrådet og Gassnova arrangerte 12.-13. oktober CLIMIT-dagene 2010 på Soria Moria i Oslo med stor deltagelse.

Veien videre 2012-2020

Veien videre 2012-2020

– for nanovitenskap, nanoteknologi, nye materialer og mikroteknologi har vært en omfattende prosess der Teknomedia har vært med som rådgiver på informasjon, blogg og spørreundersøkelse.

Teknas klimanettverk

Teknas klimanettverk

Jeg er invitert til å være med i Teknas klimanettverk. For tiden jobber vi med Teknas høringsuttalelse til Klimakur som hovedstyret skal behandle i mai.